بایگانی برچسب: از خر افتاده، خرما پیدا کرده است

ریشه و داستان ضرب المثل « از خر افتاده، خرما پیدا کرده است»

سایت بدون – آدمی را تصور کنید که در حال سواری از یک چهار پا از روی آن می افتد، بدنش درد می کند اما روی زمین خرما که در زمان های قدیم این قدر در دسترس نبود پیدا می کند و خوشحال می شود. این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگویند که درست است که …

توضیحات بیشتر »