بایگانی برچسب: از کیسه خلیفه بخشیدن

ریشه و داستان ضرب المثل «آب از دریا بخشیدن»

سایت بدون – آب دریا برای هیچ کس نیست همه می توانند از آن استفاده کنند و بردارند کسی که آب دریا را هدیه می دهد ؛آدم زرنگی است که منت بگذارد این ضرب المثل درست مثل ضرب المثل «ازکیسه خلیفه بخشیدن است» این ضرب المثل برای توصیف آدم هایی به کار می رود که می خواهند منت دادن یا …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل « از کیسه خلیفه بخشیدن»

سایت بدون – از کیسه خلیفه بخشیدن به ان معناست که اگر دیگری هزینه سخاوت و بخشش آدمی را بدهد، دیگر حاتم بخشی بودن کار سختی نیست. ماجرای کیسه خلیفه به زمان خلافت هارون الرشید برمی گردد. این خلیفه عباسی عمویی داشت به نام عبدالمالک که از امرا و حاکمان زمان خود بود و شخص بسیارصالحی هم محسوب می شد، …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل از کیسه خلیفه بخشیدن چیست؟

سایت بدون -هرگاه کسی گشاده دستی  کنند و از مال و دارایی دیگری بذل و بخشش نماید، این اصطلاح را در باره ی او به کار می برند خلیفه ی مورد نظر در این اصطلاح کسی نیست جز خلیفه هارون الرشید و آن که از کیسه ی وی بذل و بخشش نموده است وزیر ایرانی او جعفر برمکی می باشد. …

توضیحات بیشتر »