بایگانی برچسب: اسرار نامه

ریشه و داستان ضرب المثل « اگر این خر بیفتد هیچ دارم»

سایت بدون – این ضرب المثل از چند بیت شیخ عطار در اسرار نامه ریشه دارد. می گویند روزی فردی از محلی می گذشت ، یکی از محلی می گذشت ، خرش همراهش بود ازش پرسیدند که ای شیخ چه داری؟ گفت : یک دل پر از اضطراب و تشویش … در بار این خر بار آبگینه و شیشه دارم …

توضیحات بیشتر »