بایگانی برچسب: اسمم را عوض می کنم

ریشه و داستان ضرب المثل «اسمم را عوض می کنم»

سایت بدون – روزی دلقکی در محضر پادشاه نشسته بود و تند و تند چیزی می نوشت، پادشاه از او پرسید چه می نویسی ، دلقک جواب داد: اسم ابلهان و احمق های شهر را می نویسم …پادشاه لیست را از گرفت و دید نام خودش در صدر این لیست است.عصبانی شد و خواست دلقک را تنبه کند، دلقک امان …

توضیحات بیشتر »