بایگانی برچسب: اصظلاح

ریشه و داستان ضرب المثل «چراغ دزد، خواب پاسبان است»

سایت بدون – اصل این ضرب المثل از صائب تبریزی است درازدستی شیطان ز دل سیاهی ماست/چراغ دزد به شب خواب پاسبان باشد این ضرب المثل معادل مرغ را بپا همسایه ات را دزد نکن است و می گوید اگر حواست نباشد به دیگران فرصت سو استفاده می دهی ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «پامنبری»

سایت بدون – پامنبری در لغت به معنای کسی که در مراسم مذهبی پای منبر می ایستد و کسی را که در حال روضه خواندن را کمک می کند به عنوان مثال در جاهای خاص اشعاری را که باید تکرار شود را تکرار می کند از اصطلاح پامنبری برای توصیف افرادی استفاده می کنند که کسی را به طور کامل …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «ارزن روی طناب پهن کردن»

سایت بدون – روزی ملانصرالدین در خانه اش نشسته بود همسایه اش آمد و گفت : دیروز همسرم کلی لباس شسته است و برای خشک کردن آن طناب کم آورده ایم می شود بند رخت خود را به ما قرض بدهید؟ ملا که می دانست پروسه باز کردن بند رخت و دوباره بستن آن سخت است از همسایه هم دل …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «رفیق گرمابه و گلستان»

سایت بدون – این ضرب المثل از این بیت از حافظ گرفته شده است اگر رفیقِ شفیقی درست پیمان باش/حریفِ خانه و گرمابه و گلستان باش درباره این ضرب المثل باید چند نکته را در نظر داشته باشیم آدم وقتی به حمام یا گرمابه می رود، تمام ظاهر سازی های دنیوی را می شوید و همه نقص هایش عریان می …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «غوره نشده موزیر شده»

سایت بدون – مویز از خشکاندن میوه درخت انگور به ویژه انگورهای سیاه و بزرگ مثل انگور شاهانی به دست می ‌آید یعنی برای مویز شدن ابتدا باید یک انگور رسیده باشی غوره اما ابتدای انگور شدن است، میوه خام و کال و نرسیده انگور را غوره می گویند غوره ترش است و مویز شیرین و بین این دو راهی …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل « دارندگی و برازندگی»

سایت بدون – برازندگی نمایش برازنده بودن است. برازنده بودن هم به معنای لیاقت و سزاواری است برای این که لیاقت خود را نشان داد باید سرمایه ای وجود داشته باشد این ضرب المثل بیشتر در مقابل تعریف به کار می رود و به معنای آن این است که جلوه ناشی از داشتن سرمایه است ضرب المثل های بیشتر را …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «حوضی که ماهی نداره قورباغه سالاره»

سایت بدون – در خانه های قدیم آن زمان که هنوز این آپارتمان های کوچک و تنگ هم معنای منزل نداشت خانه ها حیاط داشت و در داخل این حیاط ها هم حوضی می ساختند معمولا در درون این حوض ها چند ماهی معمولا قرمز می انداختند حوضی که درون آن ماهی بود،باید به طور مرتب تمیز می شد ، …

توضیحات بیشتر »