بایگانی برچسب: الکی

ریشه ، معنی و داستان ضرب المثل و اصطلاح «الکی» چیست؟

سایت بدون -چرا می گوییم الکی ؟شما هم این اصطلاح را استفاده کرده اید… کارهای بدون مطالعه و نقشه و نیز رفتار غیر حقیقی و به طور کلی هر چه را که واقعیت ندارد، بی هدف و یا بی دوام باشد الکی می نامند. ) این اصطلاح مترادف با ” کشکی ” است و برای نام گذاری آن دو علت …

توضیحات بیشتر »