بایگانی برچسب: امتیازات نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظم انقلاب بیان کنید

امتیازات نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظم انقلاب بیان کنید

جوانان و نوجوانان از نگاه رهبر معظم انقلاب جشمه های جوشان نیرو و استعداد هستند، اهل فکر کردن، دریافتن، تحلیل کردن هستند، صادق هستند و شعور و شخصیت دارند.پاکدامن و پارسا و با صداقت هستند

توضیحات بیشتر »