بایگانی برچسب: انواع مغاطه

مغالطه نگارشی کلمات چیست و چگونه باید با آن برخورد کرد؟

سایت بدون – این مثال را همه شنیده ایم روزی فردی می بایست اعدام می شد ، وزیر برای پادشاه نامه ای نوشت که در آن تقاضای عفو برای فرد محکوم کرده بود پادشاه به کاتب خود می گوید که زیر نامه بنویسد: بخشش لازم نیست ، اعدامش کنید کاتب که خود از طرفداران فرد اعدامی بود فقط جای ویرگول …

توضیحات بیشتر »

مغالطه توسل به معنای ظاهری چیست و راه مقابله با آن کدام است؟

سایت بدون – کلمات در هر جایی کاربرد مشخصی دارند و در موقعیت های متفاوت معنای متفاوتی می گیرند در تمثیل ، تشبیه و استعاره حتی کلمات به شکلی دگر گونه پیدا می کنند و به دلیل یک وجه در معنای خاص به کار می رود به عنوان مثال شاعران به معشوق خود ، لقب ماه می دهند این به …

توضیحات بیشتر »