بایگانی برچسب: اگر بد روضه خواندم ، گریه نکن

ریشه و داستان ضرب المثل« اگر بد روضه خواندم ، گریه نکن»

سایت بدون -این ضرب المثل معنای بسیار ساده ای دارد می خواهد بگوید پیش داوری نکن ، بگذار کار را انجام بدهم ، آن وقت در مورد من تصمیم بگیر، این که من از قبل پیش فرض هایی داشته باشیم و بر اساس این پیش فرض ها قضاوت کنیم باعث می شود که قضاوت ما واقعی نباشد

توضیحات بیشتر »