بایگانی برچسب: اگر بردیده مجنون نشینی/به غیر از خوبی نبینی

ریشه و داستان ضرب المثل «اگر بردیده مجنون نشینی/به غیر از خوبی نبینی»

سایت بدون – برای یافتن ریشه این ضرب المثل قدیمی که همه می دانند معنیش این است که باید از نگاه هرکس به اشیا نگاه کرد تا بدانی چرا آن را دوست می دارد باید به این شعر وحشی بافقی بازگشت به مجنون گفت روزی عیب جویی/که پیدا کن به از لیلی نکویی که لیلی گر چه در چشم تو …

توضیحات بیشتر »