بایگانی برچسب: بابک تختی

کتابی در مورد فاشیسم که پسر جهان پهلوان تختی ترجمه کرده است

هزاره سوم و فاشیسم سایت بدون -جیسن استنلی نویسنده کتاب «سازو کار فاشیسم: سیاست ما و آنها» فرزند زوج پناهجویی گریخته از اروپا بود که می‌نویسد: «مرا با داستان‌های قهرمانانه ملتی پروراندند که نقشی بسزا در شکست ارتش هیتلر داشت». استنلی با چنین پیشینه‌ای بر آن است علائم و مؤلفه‌های ظهور پدیده فاشیسم و سیاستمداران فاشیست را نشان دهد. چرا …

توضیحات بیشتر »