بایگانی برچسب: باج به شغال دادن

ریشه و داستان ضرب المثل «باج به شغال دادن »

سایت بدون – اردستان منطقه ای است که در آن باغ های انگور پر بار و مرغوبی دارد. باغ داران این منطقه یک مشکل بزرگ دارند و آن حضور شغال هایی است که انگور دوست دارند و محصول را خراب می کنند. برای همین باغ داران این منطقه در زمان محصول در راه آب هایی که شغال از آن عبور …

توضیحات بیشتر »