بایگانی برچسب: باد پیمایی

ریشه و داستان ضرب المثل «باد پیمایی»

سایت بدون – این اصطلاح در زبان فارسی توسط شاعران بزرگ بسیار استفاده شده است به عنوان مثال چو با حبیب نشینی و باده پیمایی/به یاد دار مُحِبّان بادپیما را حافظ یا به بوی زلف تو با باد عیش‌ها دارم/اگر چه عیب کنندم که بادپیماییست سعدی بادپیما یعنی کسی که سوار باد می شود یا باد را اندازه می گیرد …

توضیحات بیشتر »