بایگانی برچسب: ببینیم و تعریف کنیم

ریشه و داستان ضرب المثل «ببینیم و تعریف کنیم»

سایت بدون – می گویند چنگیز خان مغول عادت داشت قبل از کشتن شاهزاده ها و شاهان کمی با آن ها صحبت می کرد تا از فنون کشور داری بیاموزد روزی یک شاهزاده را نزد او می آورند چنگیز خان مغول رو به شاهزاده می کند و می گوید : یک توصیه به من بکن شاهزاده به او می گوید: …

توضیحات بیشتر »