بایگانی برچسب: بحران های جمهوریت

انتشار «بحران‌های جمهوریت» از هانا آرنت/سنگ نبشته‌ای بر گور سیاست

سایت بدون -قرن بیستم، شاید شگفت انگیزترین صدسال بشر در تمام تاریخ مکتوب و روشن جهان باشد؛ قرنی که همزمان هم شاهد میل سرکش آدمیان به کشتارهای بی‌حساب و بی‌شمار است و هم راوی عطش بی‌پایان جوامع انسانی به ترقی و پیشرفت. در سراسر این سده پرماجرا یک چشم بشر خون بوده و چشم دیگرش اشک؛ یک دستش داس بوده …

توضیحات بیشتر »