بایگانی برچسب: برای هفت پشتم بس است

ریشه و داستان ضرب المثل «برای هفت پشتم بس است»

سایت بدون – در زبان فارسی به طور کلی هفت عدد مهم و حتی مقدسی است برای همین میزان ارزیابی خیلی چیزها محسوب می شود به همین خاطر ما یک هفت جد داریم و یک هفت پشت هفت جد، هفت نسل قبل از یک نفر است و آبا و اجداد او هفت پشت نسل های پس از یک فرد است، …

توضیحات بیشتر »