بایگانی برچسب: برگردان

یادداشت ویژه /پیامی که قطر شنید و قهرمان شد

سایت بدون – پیام ها دیر به ما می رسید  یا می رسد و رمزگشایی را بلد نیستیم ، یا حتی رمزها این قدر آشکار بود که نمی توانستیم نخوانیم اما خب کو اراده ای عزمی ، چیزی ! همین قطر امروز قهرمان شد چون پیام را درست به وقتش دریافته بود ، درست همان زمان جهان دریافته بود که …

توضیحات بیشتر »