بایگانی برچسب: برگی در آب ،کشتی صد مور می شود

ریشه و داستان ضرب المثل « برگی در آب ،کشتی صد مور می شود»

سایت بدون -یک برگ از درخت جدا افتاده را در نظر بگیرید، به نظر می رسد که این برگ دیگر هیچ فایده ای نداشته باشد اما همین برگ بدون این که ما بدانیم ، می تواند صدها مورچه که گرفتار آب شده باشد را از مهلکه نجات بدهد ، این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهیم به …

توضیحات بیشتر »