بایگانی برچسب: برگ سبزی است تحفه درویش

ریشه و داستان ضرب المثل «برگ سبزی است تحفه درویش»

سایت بدون – گروهی از درویش ها بودند که در کوچه و خیابان ها می گشتند آن ها ردایی بلند و زبر می پوشیدند و کاسه ای به کشکول روی دوش می انداختند و یک تبر زین هم داشتند آن ها از مردم پول جمع می کردند اما برای این که بگویند این پول را در مقابل هدیه ای می …

توضیحات بیشتر »