بایگانی برچسب: بشنو و باور نکن

ریشه و داستان ضرب المثل «بشنو و باور نکن»

سایت بدون – می گویند در زمان های قدیم مرد خسیسی باری از ظروف شیشه ای از بازار می خواهد اما چون سنگین بود می خواست باربر بگیرد اما دلش نمی آمد برای همین باربر جوانی را انتخاب کرد و گفت : تو در مقابل این بردن این بار از من غذا می خواهی که بدان گرسنگی از سیری بهتر …

توضیحات بیشتر »