بایگانی برچسب: بلقیس سلیمانی

معرفی کتاب /تازه‌ترین اثر بلقیس سلیمانی «پیاده»؛ آغوشی کاملاً ناامن و ناشناخته

سایت بدون -رمان پیاده تازه‌ترین اثر بلقیس سلیمانی است که کمتر از یک ماه از انتشار آن می‌گذرد.‌ بلقیس سلیمانی پیش از این در سایر آثارش نشان داده که دهه شصت و تحولات سیاسی و اجتماعی آن دوران برایش اهمیت ویژه‌ای دارد و به نوعی موتیف تمام آثار اوست. اما در دو اثر متأخرش روی دیگر نویسندگی خویش را به …

توضیحات بیشتر »