بایگانی برچسب: بهترین های سینمای نوآر

از غرامت مضاعف تا سرگیجه/ بهترین «فیلم سیاه»های تاریخ

سایت بدون – توصیف «فیلم نوآر»ها یا همان «فیلم سیاه»ها کار سختی است اما آثاری که در آنها با چهره‌هایی مشکوک و کارهایی تبهکارانه طرف هستیم و در پس هر حرکتی، رازی پنهان آرمیده است و سایه‌ها با آدم‌ها حرف می‌زنند، بنیادهای اصلی «فیلم نوآر»ها است. در این روش فیلمسازی به کمتر کاراکتری می‌توان اعتماد کرد و حتی پلیس‌ها افکاری …

توضیحات بیشتر »