بایگانی برچسب: به آهو می گوید بدو، به تازی می گوید بگیر

ریشه و داستان « به آهو می گوید بدو، به تازی می گوید بگیر»

سایت بدون – یک صحنه شکار را در نظر بگیرید ، یک آهو دارد می دود و یک سگ شکاری یا به اصطلاح تازی در پی آن دوان است تا آن را بگیرد، در این میان شما یا طرفدار آهو هستید که بتواند فرار کند یا طرفدار سگ که بالاخره بتواند حریف را شکار کند ، مگر کسی آدم روراستی …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل«به آهو می گوید بدو، به تازی می گوید بگیر»

سایت بدون -چشمان خود را ببندید ، یک دشت را در نظر بگیرید که یک آهو در حال فرار از دست یک سگ شکاری است ، شما به طور طبیعی است باید طرفدار یکی از دو طرف باشید ، یا باید هوادار سریع تر دویدن آهو باشید تا فرار کند یا این که طرفدار سگ شکاری باشید و این که …

توضیحات بیشتر »