بایگانی برچسب: به زبان بی زبانی

ریشه و داستان ضرب المثل «به زبان بی زبانی»

سایت بدون – کلمات تنها راه انتقال منظور ما نیستند ما با حرکات و حالات خود می توانیم یک نظر را به دیگران انتقال دهیم تازه وقتی از کلمات هم استفاده می کنیم گاهی حرف را با استفاده از کنایه ها و تشبیه ها و ایهام ها به شکلی که صراحت ندارد به دیگران می رسانیم از این اصطلاح زمانی …

توضیحات بیشتر »