بایگانی برچسب: به سیم آخر زدن

ریشه و داستان ضرب المثل «مرگ یکبار شیون یکبار»

سایت بدون – کسی را در نظر بگیرید که در حال موت است خانواده او هر بار که حال او بد می شود، شروع به گریه زاری می کنند بعد حال او بهتر می شود اما استرس مرگ از خانواده او نمی رود همچنان ناراحت و غمگین می مانند اما اگر او بمیرد، بالاخره شیون و زاری او تمام می …

توضیحات بیشتر »