بایگانی برچسب: به هر باد خرمن نشاید فشاند

ریشه و داستان ضرب المثل « به هر باد خرمن نشاید فشاند»

سایت بدون – خرمن بر باد دادن یکی از مراحل کشاوری است ، کشاورزان محصول خود مثل گندم و جو را به یک جا جمع می کنند و هنگام باد با وسایلی که برای این کار دارند ، آن ها را در مسیر باد قرار می دهند تا کاه و ساقه های خشک که از اصل محصول سبکترند از آن …

توضیحات بیشتر »