بایگانی برچسب: بوسیدیم و گذاشتیم کنار

ریشه و داستان ضرب المثل« بوسیدیم و گذاشتیم کنار»

سایت بدون – در قدیم گود زورخانه برای کسانی که به ورزش باستانی می پرداختند و برای حرمت نگه داشتن برای آن رسم های متعددی طراحی شده بود. هر ورزشکار هنگام ورود به گود زورخانه خاک آن را می بوسید و هنگام خروج از آن هم باید چهار گوشه از هشت ضلعی گود و اسباب و ادوات این ورزش را …

توضیحات بیشتر »