بایگانی برچسب: بیدار شدن

چرا از خواب بیدار شویم وقتی افسردگی ما را فرا گرفته است

سایت بدون -افسردگی مشکلات زیادی به همراه دارد، این مساله می تواند زندگی شما را در همه موارد تحت تاثیر قرار دهد ،این مساله روی خورد و خوراک شما اثر می گذارد، روی خواب شما اثر می گذارد، روی روابط شما اثر می گذارد، شما دچار اختلال وزن و اختلال خواب می شوید، گاهی باعث می شود که بخوابید ، …

توضیحات بیشتر »