بایگانی برچسب: بی چشم و رو

ریشه و داستان ضرب المثل «بی چشم و رو»

س سایت بدون – خجالت کشیدن، شرم داشتن و حیا کردن در صورت انسان مشخصات معلومی دارد کسی که سرش را پایین می اندازد، چشمانش مستقیم نگاه نمی کند و رویش سرخ شده معلوم است که خجالت کشیده است و کسی که هیچ وقت این کارها را انجام نمی دهد معلوم است که خجالت را نمی شناسد یعنی چشمی برای …

توضیحات بیشتر »