بایگانی برچسب: تا تنور داغ است، نان را بچسبان

ریشه و داستان ضرب المثل «تا تنور داغ است، نان را بچسبان»

سایت بدون – در قدیم در خانه نان می پختند ، گرم کردن تنور خانگی کار آسانی نبود، هم در کمبود سوخت ارزان نبود، هم به سبب سیستم تنورها سوختی که درون تنور می ریختند خیلی زود به انتها می رسید و تنور خاموش می شد ، به همین دلیل زمانبندی در زمان پخت نان بسیار مهم بود و برای …

توضیحات بیشتر »