بایگانی برچسب: تا خرخره در قرض افتادن

ریشه و داستان ضرب المثل «تا خرخره فرو رفتن»

سایت بدون – خرخره در میان گردن انسان وجود دارد آدم اگر تا خرخره در چیزی فرو رود تا غرق شدن فاصله کمی دارد فرقی نمی کند آدم در آب فر رود یا گل وقتی ان چیز به خرخره برسد فقط به اندازه یک سر فرصت برای نجات وجود دارد و گرنه کار تموم است این ضرب المثل در مورد …

توضیحات بیشتر »