بایگانی برچسب: تا عاقل فکر کند، دیوانه از رودخانه گذشته

ریشه و داستان ضرب المثل «تا عاقل فکر کند، دیوانه از رودخانه گذشته …»

سایت بدون – می گویند یک نفر باهوش به رودخانه ای می رسد ، چون روی عقلش حساب زیادی می کرد،نشست فکر کرد که چگونه می تواند از رودخانه عبور کند که نه تنها غرق نشود که حتی خیس نشود، ابتدا به دنبال پل گشت ، دید در اطراف پلی نیست ، بعد به دنبال چوبی می گشت که روی …

توضیحات بیشتر »