بایگانی برچسب: تبریز شهر بدون گدا

تبریز چگونه شهر بدون گدا شد

 سایت بدون – «شهر اولین‌ها»، نیم قرن است  که یک رکورد جالب را در ایران به نام خود ثبت کرده است. شهر بدون گدا؛ در شرایطی که در اغلب شهرهای کوچک و بزرگ ایران، با انواع گداها از مرد و زن و کودک و پیر و جوان و ایرانی و خارجی و… مواجه هستیم؛ اینکه تبریز همچنان می‌تواند مدعی شهر …

توضیحات بیشتر »