بایگانی برچسب: تبلپ

فناوری چگونه دیوارهای بین زندگی شخصی و کاری ما را از بین می‌برد؟

سایت بدون – روزگاری زندگی کاری با زندگی شخصی مرز مشخصی داشت. آن روزها خیلی هم دور نیست، همین چند سال پیش شاید یکی دو نسل قبل از ما، هشت یا نه صبح ساعت کاری‌شان شروع می‌شد و چهار و پنج عصر کار تمام شده بود و به خانه برمی‌گشتند. شروع و پایان و محل کار مشخص بود و افراد …

توضیحات بیشتر »