بایگانی برچسب: تذهیب

ریشه و داستان ضرب المثل « آن قدر هم قرآن نبود»

سایت بدون -روزی مردی در جمعی از بزرگان نشسته بود و از قرآنی که فروخته بود حرف می زدو می گفت:« این قرآن را فلان استاد به خطی خوش نوشته بود ،فلان استاد با آب طلا تذهیب کرده بود و …یک یهودی آن را به بهایی زیاد از من خرید» بزرگان و علمایی که در آن جمع حضور داشتند اعتراض …

توضیحات بیشتر »