بایگانی برچسب: ترانس مالیک

«زندگی پنهان» ترانس مالیک، اثری شایسته نخل طلا

سایت بدون -بسیاری از منتقدان که از جلسه نمایش سالن دوبوسی بیرون آمدند، با رضایت درباره فیلم جدید سه ساعته ترانس مالیک صحبت می کردند و از تماشای آن به وجد آمده بودند و درباره اهمیت آن صحبت می کردند. منتقدان «زندگی پنهان» ترانس مالیک را از شانس های بالای نخل طلا می دانند. مالیک که در کل قواعد منظم …

توضیحات بیشتر »