بایگانی برچسب: ترحم بر پلنگ تیز دندان

ریشه و داستان ضرب المثل «ترحم بر پلنگ تیز دندان»

سایت بدون – اصل این ضرب المثل از گلستان سعدی است سعدی در باب هشتم این کتاب در آداب صحبت کردن، آورده است خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی/به دولت تو گنه می‌کند به انبازی ترحم بر پلنگ تیز دندان/ستمکاری بود بر گوسپندان این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگویند رحم و لطف و سازش …

توضیحات بیشتر »