بایگانی برچسب: تریاژ

مفهوم تریاژ در اورژانس چیست؟

سایت بدون – ‬اگر‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬خود‭ ‬یا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نزدیکان‭ ‬به‭ ‬اورژانس‭ ‬بیمارستان‭ ‬مراجعه‭ ‬کرده‭ ‬باشید‭ ‬در‭ ‬بدو‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬نزدیک‭ ‬در‭ ‬ورودی‭ ‬اورژانس‭ ‬هدایت‭ ‬می‌شوید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬تریاژ‭ ‬می‌گویند‭.‬ برای‭ ‬درک‭ ‬و‭ ‬فهم‭ ‬اتاق‭ ‬تریاژ‭ ‬مثلا‭ ‬بیمارستانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرید‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬بیمار‭ ‬بسیار‭ ‬بدحال‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬مرکز‭ ‬درمانی‭ …

توضیحات بیشتر »