بایگانی برچسب: تسلی پس از فقدان

معرفی کتاب/«تسلی پس از فقدان» ؛ خاطرات سوگوارانه یک مادر

کتاب «تسلی پس از فقدان» نوشتۀ مارتا وایت‌مور هیکمن با ترجمۀ گیله‌گل بهروزان برای توسط انتشارات امیرکبیر نوبت سوم تجدید چاپ و روانۀ بازار نشر شد. سایت بدون – کتاب «تسلی پس از فقدان» نوشتۀ مارتا وایت‌مور هیکمن با ترجمۀ گیله‌گل بهروزان برای توسط انتشارات امیرکبیر نوبت سوم تجدید چاپ و روانۀ بازار نشر شد. تسلی پس از فقدان خاطرات …

توضیحات بیشتر »