بایگانی برچسب: تصمیمات احمقانه

تصمیمات احمقانه از کجا می‌آیند؟

سایت بدون -همه این تجربه را داشته‌ایم: تصمیمی می‌گیریم که اول به نظر منطقی می‌رسد؛ اما پس از چند ثانیه، دقیقه یا ساعت به خود می‌گوییم:«پیش خودت چی فکر می‌کردی؟ تصمیمی که گرفتی بیشتر به حماقت شبیه نیست؟ آیا حواسم پرت بود و نمی‌دانستم دارم چه تصمیمی می‌گیرم؟» خودمان می‌دانیم که تصمیمی درست یا بهترین انتخابمان نبوده، اما در آن لحظه …

توضیحات بیشتر »