بایگانی برچسب: تصور چیست

دانش بشری به چند حیطه کلی تقسیم می شود؟

سایت بدون- دانش بشری به دو بخش کلی تقسیم می شود ۱- تصور: حالتی که ما به واقعیت داشتن یا نداشتن یا ارتباط چیزها با سایر امور کار نداریم، فقط همان را به ذهن می‌آوریم مثل درک ما از سیمرغ، درخت، مثلث قائم زاویه ۲- تصدیق: در تصدیقات حکم و قضاوت وحود دارد و در آن ها اوصافی را به …

توضیحات بیشتر »