بایگانی برچسب: تعریف

مشخص کنید که کدام یک از موارد زیر تعریف و کدام یک استدلال است؟

۱- چون قاشق چوبی گرما را منتقل نمی کند غذا را با آن به هم بزنی دستت نمی سوزد این استدلال است ، چون در آن حکم و قضاوت وجود دارد ۲- منطق علمی است که از خطای ذهن جلوگیری می کند این تعریف است چون ما فقط یک تصور مجهول را روشن کرده ایم ۳- معلم ما در کلاس …

توضیحات بیشتر »