بایگانی برچسب: تفکر مثبت

یک سووال مهم /افکارتان تا چه اندازه خوب هستند؟

فرآیند زندگی در ذهن شما آغاز می‌شود. سایت بدون -نشانه‌های زیادی موجود است که نشان می‌دهد من و شما از نظر هوش کجا قرار داریم، اما هیچ‌کدام به اندازۀ انتخاب‌هایی که می‌کنیم گویای هوش و خردمان نیست. با گذشت زمان، عوامل خرجی بازتاب این موضوع است که چقدر خوب فکر می‌کنیم. بسیاری از انتخاب‌های ما تحت تاثیر یا کنترل افراد …

توضیحات بیشتر »