بایگانی برچسب: تف سربالا

ریشه و داستان ضرب المثل «تف سربالا»

سایت بدون – تف کردن یا آب دهان انداختن یکی از راه های نشان دادن نفرت است اگر کسی به سمت کسی آب دهان پرتاب کند معنیش این است که ارزش تو به اندازه همین است آب دهان پرتاب کردن اما طبق قانون جاذبه باید به سمت پایین باشد اگرکسی آب دهانش را به سمت بالا پرتاب کند همان قانون …

توضیحات بیشتر »