بایگانی برچسب: تلافی غوره را سر کوره در آوردن

ریشه و داستان ضرب المثل « تلافی غوره را سر کوره در آوردن»

سایت بدون – می گویند فردی از مرد قدرتمندی یک ظرف پوشیده انگور هدیه می گیرد، کلی دلش را صابون می زند که اکنون می روم و با این انگورها دلی از عزا در می آورم وقتی به خانه می رسد می بیند که انگورها نارس هستند و به اصطلاح غوره هستند کلی عصبانی می شود و می خواهد زهر …

توضیحات بیشتر »