بایگانی برچسب: تنگی نفس

همه آن چیزی که درباره آسم باید بدانیم/نفس تنگ است

آسم چه نوع بیماری است؟آسم عبارت است از التهاب راه‌های هوایی که باعث تنگی و اسپاسم راه‌های هوایی می‌شود و این تنگی خودبه‌خود بهبود می‌یابد. بیماران آسمی حساسیت به محرک‌ها دارند و دچار کاهش قطر راه‌های هوایی و به دنبال آن خس‌خس سینه می‌شوند. عوامل ژنتیکی و فامیلی در بروز این بیماری نقش دارد.نشانه‌های آسم چیست؟خس‌خس سینه، تنگی نفس و …

توضیحات بیشتر »