بایگانی برچسب: ته ترازوی کسی به زمین نرسیدن

ریشه و داستان ضرب المثل « ته ترازوی کسی به زمین نرسیدن»

سایت بدون – ترازو مکانیسم مشخصی دارد کالا در یک سو قرار می گیرد سنگ در سوی دیگر آن قدر سنگ می گذارند که به تعادل برسد در مغازه ها هر بار که مشتری می آید این کار تکرار می شود وقتی ترازوی مغازه بی کار نباشد، نشان از رونق کسب و کار است این ضرب المثل زمانی به کار …

توضیحات بیشتر »