بایگانی برچسب: توقیف مطبوعاتی

اولین توقیف مطبوعاتی ، کدام روزنامه را تعطیل کرد؟

فرزانه ابراهیم‌زاده خبرنگار تیر ۱۲۴۵ شمسی داستان مطبوعات ایران با تصمیم ناصرالدین‌شاه قاجار برای حذف مقام صدراعظمی و تشکیل هیأت دولت فصل‌ تازه‌ای را تجربه کرد. همزمان با شروع به‌ کار شش وزیر شاه که ریاست کابینه را به عهده داشت فرمانی صادر کرد که در آن آمده بود «ماهی چهار طغرا روزنامه طبع شود.» او برای اجرای این فرمان …

توضیحات بیشتر »