بایگانی برچسب: تونل های زیر زمینی

رازهای باستانی /شبکه تونل های زیر زمینی در عصر حجر

سایت بدون -کشف شبکه ای پیچیده و تو در تو از تونل های زیرزمینی که از اسکاتلند تا ترکیه کشیده شده اند نشان می دهد که جوامع عصر حجر تنها شکارچیان و گردآوران ساده ی غذا نبودند. با این وجود هدف از ساخت چنین شبکه ی پیچیده ای از تونل ها توسط انسان های عصر حجر مشخص نشده است. برخی …

توضیحات بیشتر »