بایگانی برچسب: جا خوردن

ریشه و داستان ضرب المثل «جا خوردن»

سایت بدون – آدمی که دستپاچه می شود موقعیت خود را فراموش می کند یعنی در لحظه ای آن قدر از خود به خود است که فراموش می کند که کیست و چه اعتباری دارد از این اصطلاح برای توصیف کسی که از اتفاقی غیر منتظره بسیار تعجب کرده یا ترسیده است ضرب المثل های بیشتر را می توانید در …

توضیحات بیشتر »